Gode råd om reduktion af Elektro Smog


Reduktion og eliminering af den elektromagnetiske stråling.

Alle elektriske installationer, husholdnings apparater, maskiner, sendemaster til TV og mobiltelefoner, trådløse telefoner, højspændingsledninger m.v. efterlader kraftfelter og en elektromagnetisk stråling, der gør os syge - også selvom de ikke er i brug eller står på standby. Derfor er det vigtigt (både for økonomien for vores helbred) at vi tager vores forholdsregler:

Nogle enkle og effektive råd:

 

  • Sluk for strømmen - eller allerbedst - træk stikket ud til forlængerkabler, fordelerbokse og elektrisk udstyr, der ikke er i brug.
  • Anvend tænd og sluk ure, hvor det er muligt. Maskiner og udstyr, der kræver en kontinuerlig strømforsyning, f.eks. køleskabe og frysere skal naturligvis forbindes separat.
  • Installer afskærmede strømkabler ved nybygning eller ved renovering og udskiftning af husets installationer.
  • Afskærm så vidt muligt kabler og installationer i væggene, der kan skabe meget kraftige spændinger, hvor der er anvendt ledende materialer som puds eller maling.
  • Sørg for en sikker jordforbindelse til alle elektriske installationer og udstyr.
  • Hold afstand fra kilden til den elektromagnetiske stråling. En lille tommelfingerregel: Hvis afstanden fordobles, er der kun en fjerdedel af strålingen tilbage.
  • Udskift elektrisk udstyr til mekanisk udstyr, hvor det er muligt, f.eks. radio-alarm ure med mekaniske ure, elektriske barbermaskiner med batteridrevne eller en god gammeldags skraber.


Til sidst - men ikke mindst kan påvirkningen elimineres ved montering af Rayonex Duplex, evt kombineret med E-Smog Rayonator og Rayonex ELO Rayex og Rayonex HF Rayonator.