Elektro Smog i soveværelset


Mange mennesker ligger hver eneste nat på en "tikkende bombe", der gør os syge.


Det har afgørende betydning for helbredet, at opmærksomheden er rettet mod de rum i hjemmet, hvor vi opholder os mest. Helt specielt er det i soveværelset, hvor vi i gennemsnit opholder os 25-30% af livet (ca. 25 år). Det er specielt kritisk, hvis der findes jordstråler og/eller elektromagnetisk stråling omkring eller under sengen, fordi vi ikke bevæger os ret meget, når vi sover. Med andre ord kan vi ligge direkte overpå en strålingszone hele tiden, medens vi sover.

Derfor skal vi have speciel opmærksomhed omkring soveværelset.

Elektro stråling i soveværelsetSoveværelse med en typisk installation.


Meget ofte er strømkablerne til stikkontakter og lamper placeret i hovedhøjde - i en afstand på kun 30-40 cm fra hovedet. Andre elektriske apparater, f.eks. clockradioer på natbordet, lysdioder med transformere, elevationssenge, varmetæpper, varmeelementer i vandsenge o.lign. er tikkende bomber - tæt på kroppen - og med en kraftig elektromagnetisk udstråling, der påvirker helbredet.

Det er velkendt at Terapeutisk behandling er meget nemmere og mere effektiv, når man sover. Modsat gælder det også, at organismen hurtigere bliver nedbrudt og ødelagt, når man sover - end i vågen tilstand. Derfor er der fastlagt meget lave grænseværdier for elektromagnetisk stråling i soveværelset.


Skemaet til højre viser de vejledende biologiske grænseværdier for soveværelser, i henhold til forskellige standards:


DIN/VDE0848: Tyske grænseværdier (50 Hz)
RPA: Grænseværdier iht International Radiation Protection Society
MPR: Standard for skærm arbejdspladser
TCO: Standard for skærm arbejdspladser

Som det fremgår - jfr. "Biological Construction Guideline Recommendation" for soveværelser og arbejdspladser, kan uregelmæssigheder i den elektriske stråling fornemmes allerede fra 50 V/m og opefter.

For tiden er grænseværdien 5,
000 V/m, hvilket er 100 gange større! Den svenske standard for skærm arbejdspladser (TCO) har nået et meget lavt niveau, men den er stadig 10 gange større.

Den bedste løsning er en strålingsfri soveplads. Men i praksis er det næsten umuligt på grund af jordstråling og elektromagnetisk stråling fra hjemmet eller vores omgivelser. Man kan ofte finde den rigtige placering til en enkelt seng, men på grund af zonernes tæthed i det globale grid netværk, er det næsten umuligt at finde strålingsfri plads til en dobbeltseng, og den ene halvdel af sengen vil næsten altid være påvirket . Selvom det lykkes at finde en god placering af sengen, er der stadig et åbent spørgsmål om den øvrige del af huset, hvor man opholder sig længere tid ad gangen, f.eks. i køkkenet eller i lænestolen foran fjernsynet. Det finder man ud af ved en kvalificeret opmåling.


Ved at opsætte en E-Smog Rayonator (som er i stand til at lave en biologisk beskyttelse) evt. suppleret med Rayonex Duplex elimineres strålingen - og ubalancen i organismen reguleres, medens man sover. Rayonex Duplex giver en forstærket virkning af E-smog Rayonator og leveres i størrelse - afhængig af, hvor stort et areal, der skal dækkes. Den nyeste Duplex IV leveres kun i en størrelse, fremstillet i en speciel stål legering, og med betydeligt stærkere effekt.